Διοικητικο Συμβούλιο

Τό Ίδρυμα θα διοικείται από δεκαπενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
α. τον Πρόεδρο: Ηγούμενο Ιεράς Μονής Κύκκου και Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας, κ. Νικηφόρο.

β. τον Α’ Αντιπρόεδρο, Καθηγητή κ. Χρήστο Οικονόμου.

γ. τον Β’ Αντιπρόεδρο, Καθηγητή κ. Χρήστο Σχίζα.

δ. τα μέλη:

1) Μητροπολίτη Κωνσταντίας κ. Βασίλειο,
2) Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα,
3) Αρχιμανδρίτη κ. Αλέξιο Εγκλειστριώτη,
4) Καθηγητή κ. Χριστόδουλο Γιαλλουρίδη,
5) Δρα κ. Γεώργιο Κάκουρα, θεολόγο,
6) κ. Ιωάννη Καρεκλά, δημοσιογράφο
7) Καθηγητη κ. Νικόλαο Νικολαΐδη,
8) κ. Αλέκο Μαρκίδη, πρώην Γενικό Εισαγγελέα Κυπριακῆς Δημοκρατίας,
9) κ. Άντρο Παυλίδη, συγγραφέα,
10) Αναπληρωτή καθηγητή κ. Σταύρο Φωτίου,
11) Δρα Δήμο Χρίστου, πρώην διευθυντή Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου,

ε. το Γραμματέα: Δρα κ. Χαράλαμπο Χοτζάκογλου, βυζαντινολόγο στό Ἑλληνικό Ἀνοικτὸ Πανεπιστήμιο (Ἀθήνα),

ζ. τὸν Ταμία: κ. Γεώργιο Παύλου, λογιστή,

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος εκπροσωπεί τούτο στα Δικαστήρια, στις Αρχές, καθώς και στις σχέσεις του με κάθε τρίτο, αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιό του, που ορίζεται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.