Ιστορικό

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΚΥΠΡΩ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ

Το Παγκόσμιο Βήμα Θρησκειών και Πολιτισμών της εν Κύπρῳ Ιεράς Μονής Κύκκου διοργάνωσε έως σήμερα τρία Παγκόσμια Συνέδρια.

● Το Α’ Παγκόσμιο Συνέδριο έλαβε χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο Αρχάγγελος στη Λευκωσία
μεταξύ 8 και 11 Μαρτίου 2002.

* ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Α’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

*ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Τα Πρακτικά του Συνεδρίου εκδόθηκαν από την Ιερά Μονή Κύκκου και κυκλοφορήθηκαν ὑπό τον τίτλο:
Α’ Παγκόσμια Συνάντηση Θρηκειών και Πολιτισμών, Πρακτικά ενός Συνεδρίου για την Ειρήνη
(επιστ. ευθ. Γ. Ανδρεάδης, Χριστ. Γιαλλουρίδης), Μονή Κύκκου 2003.

● Το Β’ Παγκόσμιο Συνέδριο έλαβε επίσης χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο Αρχάγγελος στη Λευκωσία
μεταξύ 2 και 5 Μαΐου 2003 με θέμα:

«Οικουμενικότητα και Πολιτισμός στην επoχή της Παγκοσμιοποίησης: οι δρόμοι της ειρήνης».

*ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

● Το Γ’ Παγκόσμιο Συνέδριο έλαβε χώρα στην Αθήνα.