Τμήματα

Οργάνωση του Ιδρύματος

Η διοικητική διάρθρωση του Ιδρύματος αποτελείται από τό Διοικητικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή, το Διευθυντή και τους Προϊσταμένους των Τμημάτων.

Το Ίδρυμα αρχίζει τη λειτουργία του με τα εξής Τμήματα:

1.Τμήμα Μελετών και Ερευνών:
Εκπονούνται επιλεγμένες μελέτες-έρευνες στα πλαίσια ευρωπαϊκών ή εθνικών προγραμμάτων για τη βελτίωση της θρησκευτικής και πολιτισμικής αλληλοκατανόησης των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, αλλά και άλλων πληθυσμιακών συνόλων. Επίσης, για την κοινωνική ένταξη μεταναστών Ορθοδόξων μη Ελλήνων, Χριστιανών μη Ορθοδόξων και μη Χριστιανών κτλ.

2.Τμήμα Επικοινωνιακών Εκδηλώσεων:
Οργανώνονται με περιοδικότητα συνέδρια, συμπόσια και διαλέξεις. Προωθείται η βιωματική εξοικείωση με την Ορθοδοξία, οργανώνονται πολιτισμικές συνέργειες (θρησκευτικές, αρχαιολογικές και λαογραφικές) και καλλιεργούνται διεθνείς συνεργασίες με ανάλογους φορείς.

3.Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγράμματων:
Διεξάγωνται επιμορφωτικά σεμινάρια, διαλέξεις και εκπαιδευτικά προγράμματα. Επίσης υποβάλλονται και υλοποιούνται ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα, τα οποία εντάσσονται στους σκοπούς του Παγκοσμίου Βήματος.

4.Τμήμα Διαδικτυακού Χώρου και Εκδόσεων:
Αξιοποιείται για τα ανωτέρω θέματα η διαδικτυακή επικοινωνία και εκδίδονται Πρακτικά συνεδρίων, μελετών και ερευνών, σχετικών με τα αντικείμενα ενασχόλησης του ΠΒΘΠ καί προωθείται ο διαθρησκειακός και διαπολιτισμικός διάλογος.

Τα Τμήματα υποστηρίζουν επιτελικά το Ίδρυμα, οργανωτικά και την καθημερινή πρακτική υλοποίηση του έργου του Ιδρύματος.